11.02.2014

След проведените родителски срещи през изминалите седмици и запознаването на родителите с резултатите от пробните изпити на учениците, в “Марконис” започна регистрацията за международно-признатите изпити на Университета Кеймбридж.

Крайният срок за регистрация на най-малките ученици от нива BJ, AS иBS  за изпитите YLE наCambridge English Language Assessment е 23 февруари, 2014 год. Техният изпит ще се проведе на 27 април, 2014 год. в базата на “Марконис”.

Регистрацията за по-големите възпитаници на училището от нива  Pr-FCE, FCE и CAE трябва да приключи не по-късно от края на месец февруари, 2014 год. Изпитите им ще се проведат в София, а изпитните дати са както следва:  за Pr-FCE – 23.05.2014 г. (Аво-БЕЛ), за FCE – 28.06.2014 г.(Аво-БЕЛ), а за CAE – предстои уточнение на датата и мястото на полагане на изпитите.

За допълнителна информация кандидатите и/или техните родители могат да се обръщат към административния състав на училището.