Записване

Записването в “МАРКОНИС” се извършва като обучаваният или негов родител/настойник (за непълнолетните обучавани) посети офиса на училището, попълни и подпише необходимите документи и заплати учебниците и таксата за обучение (цялата или поне една от вноските за целогодишната форма на обучение).

Единственият документ, който се попълва на място в училището при записване на обучаваните, е МОЛБА за обучение до Управителя (типова бланка), която се осигурява от офиса и се попълва и подписва от самия обучаван/курсист или от родителя/настойника (за лица на възраст под 18 год. ) Записването се счита за финализирано след заплащане от страна на клиента на договорената сума/вноска от сумата за обучение и след подпис и печат от страна на Управителя.

*** При корпоративното обучение не се подписва молба (типова бланка), а договор за обучение, условията на който се договарят предварително между страните по договора.

Няма таван на възрастта на обучаваните. Единственото изискване е да са на възраст над пет години и половина.

От създаването на “МАРКОНИС” досега най-младият ученик е бил на 5 год., а най-възрастният на 75. (Рекордите, обаче, винаги могат да бъдат подобрени!!!)

Входящият тест е абсолютно задължителен единствено за НОВИТЕ УЧЕНИЦИ на “МАРКОНИС” с цел определяне на езиковото ниво и компетенции на обучавания/обучаваните.

Входящият тест и определянето на езиковото ниво са БЕЗПЛАТНИ!!!

По принцип няма строго фиксирани срокове за записване.

ЖЕЛАТЕЛНО е записването на деца и ученици за целогодишната форма на обучение да става не по-късно от 15 септември, когато традиционно е началото на всяка нова учебна година за “МАРКОНИС”. (Учебната година завършва на 15 юни!!!)

За курсовете за възрастни, за индивидуалното обучение, за корпоративното обучение и за обучението по български език за чужденци записването може да се осъществи по всяко време на годината непосредствено преди започването на даден курс. Преди това обаче е необходимо да се договорят условията на обучението, които са различни за всеки курс в зависимост от потребностите, целите и сроковете за осъществяване на целите на обучаваните/клиентите.

ЖЕЛАТЕЛНО е преди записването кандидатът да положи пробен тест (БЕЗПЛАТНО!!!), за да бъде установено нивото на владеене на езика.

След определяне на нивото се попълват необходимите документи – (типови бланки) и за двата вида изпити и се заплащат изпитните такси.

Записването за международен изпит става не по-късно от един месец преди предварително обявените дати за дадена изпитна сесия.

Цените на международните изпити се определят от изпитните бордове Cambridge ELA и Pearson и са различни всяка календарна година.

Ценовата листа и сроковете за записване се обявяват на официалните сайтове на изпитните бордове.

Заплащането на изпитната такса и регистрацията за международен изпит НЕ гарантират на кандидата успешно полагане на изпита!!! 

Минималният праг за успешно представяне на който и да било изпит на двата изпитни борда е между 60 и 65%. Кадидати с резултати под 60% не получават сертификати за съответното езиково ниво.

ДА, МОГАТ.

Езиков Център “Марконис” е международно-акредитиран ОТВОРЕН ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТИТЕ на PEARSON за Ботевград и региона и оторизиран ПОДГОТВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТИТЕ на CAMBRIDGE ELА.

Това дава възможност на всички желаещи (не само на учениците на “Марконис”) да полагат желания от тях международен изпит, за да верифицират познанията си и езиковото си ниво (според класификацията на Общата европейската езикова рамка) пред бъдещи работодатели или за да използват международните си сертификати за прием във висши учебни заведения в България и в чужбина.

Цени

ЦЕНИТЕ на различните езикови нива в “Марконис” се определят на базата на хорариума заложен в учебния план за една учебна година, както и на базата на спецификата на преподаване в дадено езиково ниво.

За удобство на нашите клиенти сме създали гъвкав механизъм на РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ.

Най-предпочитаната форма от клиентите на училището е заплащане на месечна база (равни месечни вноски).

Например месечната вноска за детските нива, които са с годишен хорариум между 100 и 144 учебни часа, варира между 119 и 155 лв.

За останалите нива месечната вноска нараства с по 5-10 лв. за всяко следващо ниво, но броят на часовете също се увеличава докато стане ПОЧТИ ДВОЕН, например 216 учебни часа при обучение за първия и втория сертификат на Университета Кеймбридж First Certificate in English (FCE) (ниво B2 – CEFRL) и Certificate in Advanced English (CAE) (ниво C1 – CEFRL). А при обучение за третия сертификат на Университета Кеймбридж Certificate of Proficiency in English (CPE) хорариумът достига 288 учебни часа.

Цените на най-посещаваните курсове по английски език за възрастни

Традиционно сертификатните класове (нива B2, C1 и C2 – CEFRL) получават и известен брой допълнителни БЕЗПЛАТНИ ЧАСОВЕ над хорариума, който е официално обявен за даденото езиково ниво.

Първо ниво
3 месеца и половина
Второ ниво
3 месеца и половина
Трето ниво
3 месеца и половина
Четвърто ниво
3 месеца и половина
Пето ниво
3 месеца и половина
Шесто ниво
3 месеца и половина
Седмо ниво
3 месеца и половина
Осмо ниво
3 месеца и половина

*Продължителността на един учебен час

  • в целогодишната форма на обучение в “Марконис” е 50 минути
  • в курсовете за възрастни е 45 минути.

Отстъпки

– 20%

за втори член от семейство

– 30%

за трети член от семейство

– 35%

за близнаци

до – 30%

за корпоративни клиенти

– 5%

при заплащане на цялата годишна такса до 15-ти септември

БЕЗПЛАТЕН ПЪРВИ УРОК

при индивидуално обучение

*За повече информация не се колебайте да се свържете с наш сътрудник.