Защо служителите от Вашата компания да учат в “МАРКОНИС”?

Училището предлага доказано ефективни курсове по общ и бизнес английски език (всички нива), които включват определен брой разговорни часове с англичанин (native speaker).

Благодарение на придобитите езикови знания в “Марконис” десетки наши курсисти вече са повишили (често неколкократно) работните си позиции и месечни доходи.

Традиционно от създаването на училището досега наши корпоративни клиенти са най-големите и сериозни компании в региона.

Освен това, по време на обучението си в нашето училище обучаваните:

Успешно успяват да преодолеят бариерата да говорят на изучавания от тях чужд език.

Усъвършенстват уменията си за работа в екип посредством изпълнението на учебните задачи и проекти в рамките на учебната група.

Развиват уменията да четат, пишат, разбират и говорят изучвания от тях чужд език на базово, средно, работно и професионално ниво, като получават сертификат от училището за всеки завършен курс след успешното полагане на писмен и устен финален изпит.

Могат да се явяват на място в базата на училището на международно-признатите изпити на два независими изпитни борда – на Университета Кеймбридж и на Пиърсън, които са съобразени с нивата на Общоевропейската Езикова Рамка. Сертификатите, които се получават след успешно издържан международен изпит са с валидност за цял живот и служат пред настоящи и бъдещи работодатели като верификация за владеене на английски език на дадено ниво.

Получават нужното внимание по време на процеса на обучение благодарение на високия професионализъм на преподавателите и прилагания от тях индивидуален подход към всеки един от обучаваните.

Чувстват спокойствие и комфорт по време на обучението, за които способстват позитивното отношение и надеждните методи на преподавателите, малките групи (6-8 човека), както и уникалната атмосфера в базата на училището, която до момента няма аналог в България.

Каква е учебната система в нивата за корпоративни клиенти?

Училището работи с доказано ефективните модерни езикови системи за общ и бизнес английски език за възрастни на издателство PearsonLongman. Благодарение на иновативния подход на авторите им за подасяне на учебния материал, учебниците и учебните помагала, които се използват в “Марконис” не само са адекватно съобразени с възрастта на обучаваните като тематика, но създават допълнителна мотивация за учене и интерес към случващото се в класната стая. А използването на традиционните аудио-визуални средства за обучение, както и на най-съвременните интерактивни бели дъски с огромен набор от мултимедийни продукти прави часовете прекарани в базата на училището още по-желани и приятни.

Какво още?

Езиков Център “Марконис” целогодишно предлага обучение за корпоративни клиенти във всички езикови нива.

Хорариумът на курсовете за корпоративни клиенти се определя съобразно спецификата на различните езикови нива, по-голямата част от които са с продължителност три месеца и половина.

Продължителността на един учебен час е 45 минути.

Посещенията са 1 или 2 пъти седмично по два, три или четири учебни часа в зависимост от езиковото ниво на обучение.

За повече информация не се колебайте да се свържете с наш сътрудник.