Освен по английски език, Езиков Център “Марконис” предлага обучение в индивидуална или групова форма по още осем езика: немски, френски, италиански, испански, руски, гръцки, турски и китайски език.

До момента практиката в “Марконис” показва, че груповата форма на обучение е предпочитана за следните езици: английски, немски, италиански и испански език.

*** Групите в Езиков Център “Марконис” са малки (6-8 човека)!!!

Останалите предлагани езици, определяни като по-екзотични от самите обучавани, в “Марконис” се изучават основно в индивидуална форма на обучение.

Защо да уча чужди езици в “МАРКОНИС”?

По време на обучението си в нашето училище обучаваните:

Стават по-мотивирани и амбицирани в изучаването на чужди езици.

Развиват или усъвършенстват уменията си за работа в екип посредством изпълнението на учебните задачи и проекти в рамките на учебната група.

Доказано стават по-организирани, по-отговорни и по-точни при изпълнението на учебните задания и въобще.

Развиват уменията да четат, пишат, разбират и говорят изучвания от тях чужд език на базово, средно, работно и професионално ниво, което им позволява успешно полагане на международно-признати изпити съобразени с нивата на Общоевропейската Езикова Рамка.

Могат да се явяват на място в базата на училището на международно-признатите изпити на два независими изпитни борда – на Университета Кеймбридж и на Пиърсън.

Освен че изграждат и развиват работни и лидерски умения, докато учат чужди езици развиват и творческите си умения, заложби и таланти посредством участие в многобройни извънкласни арт-изяви и мероприятия тясно свързани с процеса на чуждоезиковото обучение в училището.

Получават нужното внимание по време на процеса на обучение благодарение на високия професионализъм на преподавателите и прилагания от тях индивидуален подход към всеки един от обучаваните.

Чувстват спокойствие и комфорт по време на обучението, за които способстват позитивното отношение и надеждните методи на преподавателите, малките групи (6-8 човека), както и уникалната атмосфера в базата на училището, която до момента няма аналог в България.

Каква е учебната система?

Училището работи с доказано ефективни модерни езикови системи на най-добрите водещи издателства, които предлагат продуктите си на българския пазар. Благодарение на иновативния подход на авторите им за подасяне на учебния материал, учебниците и учебните помагала, които се използват в “Марконис” не само са адекватно съобразени с възрастта на обучаваните като тематика, но създават допълнителна мотивация за учене и интерес към случващото се в класната стая. А използването на традиционните аудио-визуални средства за обучение, както и на най-съвременните интерактивни бели дъски с огромен набор от мултимедийни продукти прави часовете прекарани в базата на училището още по-желани и приятни.

Какво още?

Освен по английски език, Езиков Център “Марконис” целогодишно предлага индивидуална или групова форма на обучение за деца, ученици и възрастни във всички езикови нива по немски, френски, италиански, испански, руски, гръцки, турски и китайски език.

Обучението в груповата форма на годишна база се осъществява на модулен принцип, като се следва утвърдената програма и хорариум на училището за отделните езикови нива.

Хорариумът на курсовете в индивидуалната форма на обучение се определя съобразно персоналните потребностите и цели на всеки индивидуален обучаван.

Продължителността на един учебен час е 45 минути.

Броят и часовете на посещенията седмично се определят от самия индивидуален обучаван (или от родителя/настойника при непълнолетни обучавани).

Минималният брой часове в индивидуалната форма на обучение е 10 учебни часа, които се заплащат предварително.

Първият учебен час е БЕЗПЛАТЕН!!!

*** Индивидуалните курсисти могат да избират кой преподавател да ги обучава.

За повече информация не се колебайте да се свържете с наш сътрудник.