Индивидуалната форма на обучение по чужд език е препоръчителна за обучавани, които имат краткосрочни цели изискващи бързи резултати (например предстоящо явяване на интервю за работа, предстоящ изпит или конкурс).

*** Екипът на Езиков Център “Марконис” НЕ препоръчва индивидуалната форма на обучение на деца и ученици за период по-дълъг от един или два месеца, тъй като общуването между децата и учениците в груповата форма на обучение способства за по-активното практикуване на разговори на изучавания чужд език и естествено повишава комуникативните умения на обучаваните.

*** Групите в Езиков Център “Марконис” са малки (6-8 човека)!!!

Защо да уча чужд език в индивидуална форма на обучение в “МАРКОНИС”?

Преподавателите в училището са професионалисти с богат опит, който им позволява да постигат високи резултати в преподаването както на обучавани в групова, така и в индивидуална форма на обучение.

От създаването на училището до момента десетки наши обучавани са успявали да се справят успешно на интервюта за работа, изпити или конкурси след интензивна подготовка в индивидуална форма на обучение.

Всички наши обучавани развиват уменията да четат, пишат, разбират и говорят изучвания от тях чужд език на ниво, което им позволява успешно полагане на международно-признати изпити съобразени с нивата на Общоевропейската Езикова Рамка. Дипломите, които получават са с валидност за цял живот и им служат като верификация за владеене на чуждия език на съответното ниво или като документ за прием във висши учебни заведения в България и чужбина.

Всички наши обучавани могат да се явяват на място в базата на училището на международно-признатите изпити на два независими изпитни борда – на Университета Кеймбридж и на Пиърсън.

В “МАРКОНИС” обучаваните чувстват спокойствие и комфорт по време на обучението, за които способстват позитивното отношение и надеждните методи на преподавателите, както и уникалната атмосфера в базата на училището, която до момента няма аналог в България.

Каква е учебната система в индивидуалното езиково обучение?

Училището работи с доказано ефективните модерни езикови системи на издателство PearsonLongman. Благодарение на иновативния подход на авторите им за подасяне на учебния материал, учебниците и учебните помагала, които се използват в “Марконис” не само са адекватно съобразени с възрастта на обучаваните като тематика, но създават допълнителна мотивация за учене и интерес към случващото се в класната стая. А използването на традиционните аудио-визуални средства за обучение, както и на най-съвременните интерактивни бели дъски с огромен набор от мултимедийни продукти прави часовете прекарани в базата на училището още по-желани и приятни.

Какво още?

Езиков Център “Марконис” целогодишно предлага индивидуална форма на обучение за деца, ученици и възрастни във всички езикови нива.

Хорариумът на курсовете в индивидуалната форма на обучение се определя съобразно персоналните потребности и цели на всеки индивидуален обучаван.

Продължителността на един учебен час е 45 минути.

Броят и часовете на посещенията седмично се определят от самия обучаван (или от родителя/настойника при непълнолетни обучавани).

Минималният брой часове в индивидуалната форма на обучение е 10 учебни часа, които се заплащат предварително.

Първият учебен час е БЕЗПЛАТЕН!!!

*** Индивидуалните курсисти могат да изберат кой преподавател да ги обучава.

За повече информация не се колебайте да се свържете с наш сътрудник.