Английски за деца (6 – 13 г.)

Докато се обучават в „Марконис“ присъствено и/или онлайн децата мотивирано усвояват уменията да четат, пишат, разбират и говорят изучавания от тях чужд език на ниво, което им позволява успешно полагане на международно-признати изпити, съобразени с нивата на Общата европейската езикова рамка. Паралелно с придобиване на чуждоезиковите знания малките ни възпитаници развиват и творческите си умения, заложби и таланти.

Английски за юноши (14 – 19 г.)

Юношите в „Марконис“ постигат работно и високо професионално чуждоезиково ниво, което верифицират със сертификати след полагане на международно признати изпити. Учебната присъствена и/или дистанционна програма допълнително мотивира тийнейджърите да стават по-организирани, по-отговорни и по-точни при изпълнението на учебните задания и въобще, в резултат на което у тях се изграждат и развиват ефективни работни и лидерски умения.

Английски за възрастни

Десетки наши курсисти на възраст над 19 години вече са повишили (често неколкократно) работните си позиции и месечни доходи благодарение на придобитите чуждоезикови знания в “Марконис”. В присъствените ни и/или онлайн курсове за възрастни обучаваните традиционно постигат базово, средно, работно и професионално езиково ниво. Обученията завършват с получаване на сертификат от училището след успешно полагане на писмен и устен финален изпит.

Други езици

За всички възрасти и чуждоезикови нива освен по английски език, Езиков център „Марконис“ предлага присъствено и/или онлайн обучение в индивидуална или групова форма по още осем чужди езици: немски, френски, италиански, испански, руски, гръцки, турски и китайски език. Курсистите ни се радват на спокойствие и комфорт по време на обучението, за които способстват позитивното отношение и надеждните методи на преподавателите, малките групи (6-8 човека), както и уникалната атмосфера в базата на училището, която до момента няма аналог в България.

Български език за чужденци

Езиков център „Марконис“ има богата традиция в обучението на ученици изучаващи български език като чужд. Изключително ефективната ни система за преподаване в тези курсове присъствено и/или онлайн е съчетание от традиционни и модерни методи. Обучаваните развиват уменията да четат, пишат, разбират и говорят на български език на базово, средно, работно и високо професионално ниво, което им позволява успешно да общуват с близки, колеги и приятели в среда на носители на български език като матерен.

Индивидуално обучение

Училището целогодишно предлага индивидуални присъствени и/или онлайн уроци за деца, ученици и възрастни във всички езикови нива по деветте преподавани в „Марконис“ чужди езици. Индивидуалните курсисти имат възможността за избор на преподавател, както и на учебен седмичен график. От създаването на училището до момента огромен брой наши обучавани са успявали да се справят успешно на интервюта за работа, изпити или конкурси след интензивна подготовка в индивидуална форма на обучение.

Курсове за корпоративни клиенти

От създаването на „Марконис“ наши корпоративни клиенти традиционно са най-големите и сериозни компании в региона. При нас служителите им в присъствена и/или онлайн форма на обучение трайно успяват да преодолеят бариерата да общуват на изучавания чужд език чрез ефективно развиване на уменията за четене, писане, разбиране и говорене на езика цел. Допълнително обучаваните усъвършенстват и уменията си за работа в екип посредством изпълнението на учебните задачи и проекти в рамките на учебната им група.