Pearson English International Certificate: General and Young Learners

Езиков център “Марконис” е международно-акредитиран ОТВОРЕН ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР за изпитите на Pearson – Pearson Tests of English (PTE): PTE General и PTE Young Learners (понастоящем Pearson English International Certificate /General and Young Learners/ exams), където всяка година десетки ученици и младежи от Ботевград и региона се подготвят и полагат на място в базата на “Марконис” престижните изпити PTE, признати в цял свят от огромен брой университети и работодатели.

В “Марконис учениците могат да се подготвят за следните изпити на Pearson: Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5 (PTE General) и Firstwords, Springboard, Quickmarch, Breakthrough (PTE Young Learners), които засега се предлагат в хартиен вариант.

Всяка година десетки наши ученици се сдобиват с международно-признати езикови сертификати от най-голямата образователна компания по английски език в света – PEARSON, които са с валидност за цял живот и са съобразени с класификацията на езиковите нива според Общaта европейската езикова рамка.

Освен че верифицират езиковото ниво по английкси език на притежателите им, международните сертификати на PEARSON могат да послужат и като документи за прием във висши учебни заведения (колежи и университети) в България и в чужбина.

Какво представлява сертификатната подготовка за изпитите на PEARSON в “Марконис”?

– Целогодишен цикъл от учебни занимания (лекции и упражнения) подготвящи кандидатите езиково и стратегически за успешно справяне с отделните компоненти на изпитите тестващи уменията на обучаваните за четене (reading), слушане (listening), говорене (speaking), писане (writing) и граматическите им умения (use of English).

– Интензивни практически занимания непосредствено преди изпитните дати целящи активно упражняване върху изпитните задачи и до голяма степен атоматизиране на стратегиите за справяне със заданията на вече добре познатия изпитен формат.

– Годишен хорариум от 216 до 288 учебни часа (всеки с продължителност 50 мин.) за най- високите нива Level 3, Level 4, Level 5 (PTE General), както и БЕЗПЛАТНИ БОНУСНИ ЗАНИМАНИЯ над утвърдения хорариум.

– Часове по разговорен английски език водени от англичанин

– Няколко БЕЗПЛАТНИ ПРОБНИ ИЗПИТИ симулиращи изпитната ситуация по време на подготовката през учебната година.