Преподавателите в Езиков Център „Марконис“ са високо-квалифицирани филолози с богат опит в преподаването на чужди езици.

Освен постоянните преподаватели на пълен щат, екипът на училището включва и гостуващи хонорувани преподаватели от елитни столични езикови гимназии, както и носители на английски език (англичани или американци), под ръководството на Управителя:

г-ца Цецка Кирилова

Английски език

г-жа Йоанна Методиева

Английски език

г-жа Анна Сергеевна

Английски език

г-жа Келса Смит

Английски език

г-н Питър Цукев

Английски език

г-жа Радка Иванович

Английски език

г-жа Славка Катранджиева

Английски език

г-жа Ивелина Иванова

Английски език