08.02.2013

След проведените родителски срещи през изминалата седмица и запознаването на родителите с резултатите от пробните изпити на учениците в “Марконис” започна регистрацията за международно-признатите изпити на Университета Кеймбридж.

Крайният срок за регистрация на най-малките ученици от нива BJ, AS иBS  за изпитите YLE наCambridge ESOL е 22 февруари, 2013 год. Техният изпит ще се проведе на 20 април, 2013 год. в базата на “Марконис”.

Регистрацията за по-големите възпитаници на училището от нива  Pr-FCE, FCE иCAE трябва да приключи не по-късно от края на месец февруари, 2013 год.Изпитите им ще се проведат в София, а изпитните дати са както следва:  за Pr-FCE – 24.05.2013 г. (Аво-БЕЛ), за FCE – 29.06.2013 г.(Аво-БЕЛ) иза CAE – 22.06.2013 г. (Британски Съвет)

За допълнителна информация кандидатите и/или техните родители могат да се обръщат към административния състав на училището.