г-жа Радка Иванович

Английски език

Пътувам половин столетие на този земен свят с много въпроси, вълнения, радост и тъга, смирение и усмивка, добрина и благодарност. Отговорност, инициативност, добронамереност и умения за работа в екип са изпълнени със съдържание ценности и поведенчески модели за мен – Радка Трифонова Велинова-Иванович.

   Завършила съм висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“, град София. През 2002 година придобих допълнителна професионална квалификация по ранно чуждоезиково обучение по английски език. Десет години по-късно (2012 г.) след задочен едногодишен курс на обучение отново съм с нова професионална квалификация – Учител по английски език. Около 15 години основното ми занимание е чуждоезиковото обучение. Преподавала съм английски език в редица държавни и частни училища в региона. Най-благодатната среда за покълване на семенцата на радостта, знанието и дейността е именно класната стая. Работя с умни и жизнеутвърждаващи ученици, мотивирани да се информират и развиват. 

Убедена съм, че изборът на Езиков център „Марконис“  е приоритет на хора, търсещи адекватна и съвременна информация, знания, квалификация и себереализация. Това е и мотивът ми придобитото и осмислено познание да бъде споделено с желаещите да се учим взаимно.