IMG_4031 - Copy

г-жа Келса Смит

Английски език

Текст на преподавателското представяне.