18.06.2022

При строго спазване на всички изпитни изисквания и правила стартира писменият изпит на Pearson (Pearson English International Certificate) в Езиков център „Марконис“. На него тази година се явяват общо 44 обучавани, като за пореден път има изпитвани от най-ниското до най-високото езиково ниво С2 включително. 

Изпитните материали бяха отворени пред учениците, които миналата седмица се явиха и на устен изпит за своето езиково ниво. Веднага след приключването на изпитния ден, запечатани в специални брандирани пликове с blackout ефект за допълнителна сигурност и конфиденциалност в изпитния процес, изпитните работи пътуват за Англия, където предстои те да бъдат проверени и оценени от международните оценители на Изпитния борд на Pearson.

Външната независима оценка на знанията на учениците на международно ниво е атестат на работата на преподавателите и на обучаваните и е гарант за качеството на предлаганите в езиковия център услуги, според Управителя на „Марконис“ д-р Николай Николов

Г-жа Гергана Муховска, която е международно акредитиран изпитващ за изпитите на Pearson в „Марконис“, сподели добрите си впечатления от представянето на кандидатите по време на устния изпит на 12 юни и им пожела успех на писмения изпит.

„Радвам се, че традицията на полагане на международно признати изпити в „Марконис“ продължава, въпреки превратностите на времето, в което живеем“, добави д-р Николай Николов, като от своя страна също изрази надеждата си за успешното представяне на изпита на обучаваните в ръководеното от него училище.

Според статистиката, от 2009 година досега над 750 възпитаници на „Марконис“ са получили международно признати сертификати на Pearson от най-ниското до най-високото езиково ниво С2 според Общата европейска езикова рамка. Сертификатите за най-високите нива на изпитите на Pearson, както и тези на Кеймбридж, могат да бъдат използвани от обучаваните за кандидатстване за обучение в български и чуждестранни университети.

Десетки вече бивши възпитаници на „Марконис“ са приети студенти в престижни европейски и американски университети, благодарение на подготовката им в езиковия център, удостоверена с международно признат сертификат.

Над 90 кандидати от „Марконис“ се явяват тази година на международно признатите изпити на Изпитния борд на Кеймбридж и на Изпитния борд на Pearson през майската и юнската изпитни сесии 2022 г

Източник: botevgrad.news