23.03.2016

След проведените пробни изпити PTE Young Learners и PTE General в “Марконис” в началото на месец март, 2016 год.,  започна регистрацията за международно-признатите изпити на Pearson.

Крайният срок за регистрация на кандидатите от всички езикови нива е 31 март, 2016 год.

Датата на писмените изпити за всички нива е 21 май, 2016 год. Устните изпити ще се проведат в седмицата преди 21 май, 2016 год. или в самия ден на писмения изпит (21 май, 2016 год.) по график, който още е в процес на изготвяне.


За допълнителна информация кандидатите и/или техните родители могат да се обръщат към административния състав на училището.