26.10.2013

Управителят на Езиков Център „Марконис” Николай Николов се завърна от Франция, където взе участие във финалната среща по европейския проект .  European Profiling Grid (EPG), Европейска профилираща скала, провела се на 21 и 22 октомври, 2013 год.в Международния център за педагогичеки изследвания в Париж.
Проектът е финансиран от Европейската Комисия по секторна програма ”Леонардо да Винчи” за учене през целия живот  и включва ключови организации в чуждоезиковото обучение от 11 европейски държави. Сред водещите  партньори са CIEP Международен център за педагогически изследвания, Франция (координатор), EAQUALS, Европейската асоциация за оценка и акредитация на качеството, Оптима, Българската асоциация за качествени езикови услуги, пълноправен член на която е и Езиков Център „Марконис”,  Британски съвет, Гьоте институт и Институт Сервантес. 
В продължение на 2 години  партньорите  работиха по създаването на иновативен инструмент за подобряването на качеството на чуждоезиковото обучение в Европа.  Европейската профилираща скала (European Profiling Grid – EPG) е един инструмент, който позволява да се оценят и самооценяват компетенциите на преподавателите по чужд език в европейските страни. Тя може да бъде еднакво полезна за преподаватели, обучители и управители на езикови институции. 
От българска страна участици в срещата бяха доц. д-р Галя Матева –  председател на Българската асоциация за качествени езикови услуги и съавтор на скалата заедно с Ричард Роснър (EAQUALS) и Брайън Норт (EAQUALS), Мила Матева – директор на Езиков център „Матеви”, София и Николай Николов –  управител на „Марконис”. Доц. Матева запозна гостите на международния форум с основните принципи на скалата , както и проведе две работни срещи с акцент проблемите и предизвикатествата свързани с употребата на скалата. Николай Николов от своя страна сподели своя опит от прилагането на скалата по време на обучителния семинар провел се седмица по-рано в базата на Британския съвет в София. Николов изтъкна като особен позитив наличието на електронен вариант на профилиращата скала онлайн на няколко основни европейски езици, който осигурява лесен и бърз достъп до нея на всички обучители, академични директори и мениджъри на езикови институции. 
„Изключително много се радвам, че бях поканен да бъда участник в този престижен европейски форум, но най-вече съм щастлив, че България в лицето на доц. д-р Матева и Българската Асоциация за качествени езикови услуги дава такъв сериозен принос в този иновативен европейски чуждоезиков продукт. Както споделиха всички колеги по време на срещата, а и колегите още на обучителния семинар в София, скалата е съпоставима с Общоевропейската езикова рамка (CEFR), но за разлика от нея,  фокус в скалата не са обучаваните, а преподавателите. Искрено се надявам да бъде извървян дългия и нелек път докрай и след година-две тази скала да бъде официално приета от Европейската Комисия като действащ европейски езиков инструмент за оценка и самооценка на компетенциите на преподавателите на стария континент.Това най-сърдечно си пожелахме всички в края на заключителната сесия на срещата”, сподели г-н Николай Николов. 

Източник: botevgrad.com