24.03.2016

Управителят на Езиков Център “Марконис” Николай Николов се завърна от Съединените Щати, където взе участие като презентатор в международната конференция по чуждоезиково обучение GURT 2016, провела се на 11-13 март в Университета Джорджтаун в американската столица.

Престижният форум беше под наслов “Полезно оценяване и оценки в езиковото обучение” и събра университетски преподаватели и специалисти в областта на обучението по чужди езици от над 20 националности от Северна и Южна Америка, Европа, Азия, Африка и Австралия.

Н. Николов беше единственият български участник и презентатор. Той изнесе доклад на тема: “T.I.M.E. оценяването – иновативно драматургично и езиково средство за оценка”. Преди да бъдат допуснати до участие като докладчици в дадена конференция, презентаторите традиционно представят своите предложения за презентация, които се разглеждат от комисия рецензенти и в случай, че са на нужното академично ниво и представляват и засягат по същество актуален научен проблем се одобряват за презентиране. Научната комисия от рецензенти на конференцията GURT 2016 във Вашингтон включваше около 30 хабилитирани преподаватели от университети от цял свят.

Оценяването T.I.M.E. е част (фаза) от разработения от Н. Николов иновативен метод T.I.M.E. (The Teenodrama Interactive Method in English – Интерактивният метод на Тйинодрамата), насочен към развиването на интерактивните говорни умения на тийнейджърите, изучаващи английски език като чужд, посредством преподаване на езика-цел на професионални театрални техники, базирани на Системата на Константин Станиславски. Миналата година методът T.I.M.E. донесе на Николай Николов номинация за престижните награди на Британския Съвет в Обединеното Кралство ELTons – “Оскари” за иновации в обучението по английски език като чужд.

На практика T.I.M.E. оценяването представлява система от наблюдавани умения на обучаваните, които биват оценявани на базата на точно изработени критерии. Докато изучаващите английски език като чужд изпълняват артистично-драматургична дейност на “сцената” (участват в учебни пиеси на езика-цел), те биват оценявани от техните преподаватели, както и сами дават оценка за собственото си представяне и за представянето на останалите обучавани. Наблюдаваните и оценяваните умения са в два аспекта – езиков (например Качество на произношението, Употреба на ударение, Интонация, и др.) и дрматургичен (например Истинност на действието, Език на тялото, Качество на действието, Темпоритъм и др.), като изпълнителите на сцената получават оценка по скала от 1 до 5 в зависимост от представянето си. Дескрипторите на наблюдаваните умение, както и критериите за (само)оценка са под формата на удобни за употреба таблици, които участниците и преподавателите в езиковото T.I.M.E. обучение ползват докато работят заедно. След (само)оценката обучаваните получават обратна връзка от преподавателите за това доколко добре са наблюдавали и оценили себе си и останалите участници.

Г-н Николов презентира проекта си във Вашингтон на рождения си ден – съвпадение, в което, както самият той заяви след завръщането си, не намира особена символика. А в този специален ден, освен многобройните поздравителни смс-и и обаждания от родината, най-големият подарък за Н. Николов бяха аплодисментите на академичната публика, която въпреки ранния час на презентацията му, уважи българския презентатор не само с присъствие, но и с активно участие под формата на въпроси, прераснали в жива дискусия след доклада.

Пленарните доклади на конференцията във Вашингтон бяха изнесени от д-р Майкъл Кейн, проф. Джон Дейвис, д-р Ричард Кайли и доц. Лорена Лоса – изтъкнати световноизвестни лингвисти с богата творческа и академична биография.

Веднага след завръщането си от Съединените Щати Н. Николов замина за Истанбул, където по покана на г-н Матю Бентън – Академичен Директор на Terakki Foundation Schools (престижна частна образователна институция, датираща от 1877 год.). взе участие в междунатродната конференция TELT Forum 2016, преминала под наслов “В търсене на съвършенство в чуждоезиковото обучение”, организирана от елитното турско учебно заведение, която събра над 300 делегати и презентатори от над 10 държави и премина под патронажа на ръководството на EAQUALS – международната организация за оценка и акредитация на качеството в езиковите услуги или “елитният клуб”, както често е назовавана от членовете си, в лицето на председателя на EAQUALS – г-н Ричард Роснър и организационния й секретар – г-жа Сара Айткен.

Николай Николов участва като лидер на кръгла маса по време на TELT Forum 2016 и ръководи две конферентни сесии с продължителност от по 45 минути всяка. Презентацията му, озаглавена “Магията на драмата в чуждоезиковата класна стая”, която премина под формата на уъркшоп, получи овациии от публиката и участниците в сесиите, които проявиха сериозен интерес към метода T.I.M.E., разработен от Управителя на Марконис.

“Изключително много се радвам за предоставените ми възможности да споделям този проект на толкова престижни форуми вече на 3 континента, защото T.I.M.E. е плод на много труд не само от моя страна, но и от страна на участниците в пилотиращия етап – експерименталната част на проекта. Това са моите невероятни 16 обучавани, с които в продължение на една цяла академична година отдадено работихме за постигането на тези резултати, доказващи ефективността на метода T.I.M.E. Използвам случая отново сърдечно да благодаря на всички тях, и особено много на участниците от Експерименталната група: Йонка Вутева, Адела Омар, Йоанна Панталеева, Цветинка Бенчева, Розалия Бенчева, Мария Могилска, Никола Григоров и Любомир Антонов.”, заяви след завръщането си от чужбина Упраителят на “Марконис”.

Източник: balkanec.bg