14.12.2015

След като през март т.г. бе номиинран от Британския съвет за наградите ELTons – ОСКАРИ за иновации в обучението по английски език, научният проект на Николай Николов  T.I.M.E. (Teenodrama Interactive Method in English) продължава да получава признание по света.
От 7 до 9 декември  управителят на Езиков център „Маркнис” участва като презентатор в научен образователен симпозиум /Oxford Education Research Symposium), който се проведе в Pembroke College на Университета Оксфорд. 
Презентацията на Николай Николов бе  озаглавена „Магията на T.I.M.E. драмата” (“The Magic of T.I.M.E. Drama”/ и разкрива същността на метода: развиване на интерактивните говорни умения при тийнейджърите, изучаващи английски език като чужд, посредством преподаване на езика цел (английски) на професионални театрални техники, базирани на Системата на Константин Станиславски. 

„В научния симпозиум участваха  презентатори от над 20 държави  от  Европа, Азия, Африка, Северна Америка и Австралия.  Всеки лектор  имаше по тридесет минути, за да представи доклада си, а след всяка презентация следваше оживена дискусия върху представения научен проблем. Не малка част от лекторите бяха научни светила от университетските среди в Западна Европа и Съединените щати. Сред водещите презентатори на форума бяха д-р Кен Мейхю и д-р Иън Ментер, изтъкнати професори в Университета Оксфорд” – разказа Николай Николов. 
През октомври управителят на „Марконис” презентира своя метод в Московския държавен  университет, а през следващата година има покани за презентации в други известни образователни институции в света.
На въпроса какви са основните изводи след участието му в поредния престижен форум в Оксфорд, Николай Николов заяви:
„Бих могъл да направя заключението, че доста от проблемите в образованието, като например липсата на мотивация у подрастващите или влиянието на съвременните технологии върху обучаваните, са глобални, но разбираемо навсякъде по света имат различен локален оттенък. Също мога да направя и извода, че колкото и много да са проблемите в българското образование, ние нямаме повод да се срамуваме, защото като цяло то представлява система с традиции, която има неоспорими позитиви, достойни за уважение. В тази връзка, смятам, че всяка реформа в образователната ни система трябва да е изключително премерена и не с цената на всичко”.

Н. Николов също използва случая да благодари за пореден път на всички допринесли за създаването на метода T.I.M.E., и особено много на научния си ръководител доц. д-р Светлана Димитрова Гюзелева от НБУ, както и на шестнадесетте възпитаници на „Марконис” от сертификатни групи Pre-FCE и CAE, които през академичната 2012/2013 година отдадено учстваха в двете експериментални фази от проекта.

Източник: botevgrad.com