19.05.2013

Тенденция стана повишеният интерес към международно-признатите изпити на Изпитния Борд PEARSON, които от 5 години насам се провеждат всяка година в базата на международно-акредитирания Отворен Изпитен Център “Марконис” за Ботевград и региона. Тази учебна година 73 кандидати от елитното училище се явяват на престижните изпити, което прави около 10% повишение на броя им в сравнение с броя на кандидатите на майската изпитна сесия миналата календарна година.

На тази сесия за първи път кандидатите се явяват на писмен изпит в различни дни – на 19 май за малките и на 25 май за по-големите възпитаници на училището. Традиционно устният изпит за всички кандидати е в един ден. Тази година той се проведе на 13 май.

При отпечатване на изпитните материали преди началото на писмения изпит на 19 май, който за цял свят по регламент започва точно в 8,00 ч. сутринта, Управителят на “Марконис” Николай Николов пожела успех на кандидатите от ръководеното от него училище. Пред местните медии и преса Николов още сподели, че е доволен от общото езиково ниво по английски на възпитаниците на “Марконис”, което заедно с колегата си г-жа Гергана Муховска в качеството им на международно-акредитирани изпитващи и оценители по време на устния изпит на 13 май т.г. са успели да наблюдават. Конкретни резултати разбира се не бяха обявени, поради изпитната конфиденциалност.

Устните изпити на PEARSON се оценяват на 2 нива – от акредитираните изпитващи и оценители в България и от колегите им в Обединеното Кралство. Ако разликата между оценките не е повече от една точка, кандидатът получава средноаритметична оценка от двете оценявания. Ако има разлика повече от една точка, работата минава на арбитраж, за което санкция носят акредитираните изпитващи в България. Това е само малка част от системата на PEARSON за контрол при оценяването на кандидатите. Всички устни интервюта (изпити) се записват на твърд носител (CD) и се прилагат в документацията като доказателство за акуратно проведен изпит.

Писмените изпити се оценяват единствено в Обединеното Кралство, като изпитната документация се отпечатва непосредствено преди изпита и се запечатва веднага след него, като в рамките на не повече от 24 часа след протичане на изпита материалите трябва да са пакетирани и да пътуват за проверка в чужбина. Всяка нередност по време на изпитите би могла да доведе до отнемане на акредитацията на изпитния център. Оценките написани в Обединеното Кралство са окончателни и не подлежат на промяна или обжалване под каквато  и да била форма.

Сертификатите на  PEARSON са с валидност за цял живот и в по-високите им нива служат като приемни документи за висши учебни заведения в България и чужбина, както и като верификация пред работодателите у нас и по света за ниво на владеене на английски език на кандидата според Общоевропейската Езикова Рамка.

Управителят на “Марконис” изрази надеждата си и тази година резултатите на възпитаниците на училището да са високи, както е било винаги досега, като използва случая да благодари на колегите си преподаватели за отдадеността в работата им, резултат от която е достойното представяне на учениците.

Николай Николов също изрази задоволството си, че тази година общият брой на кандидатите от “Марконис” явяващи се и на изпитите на Изпитния Борд на Университета Кеймбридж също е сравнително по-висок от миналата учебна година – 67 кандидати. Това прави общо 140 кандидати от “Марконис” регистрирани за международно-признатите изпити на двата независими изпитни борда на Кеймбридж и PEARSON.Повишеният интерес към изпитите Николов си обяснява основно с факта,че “Марконис” вече може да се похвали с няколко студенти приетив елитни университети в чужбина (основно в Англия, Шотландия и Холандия) именно благодарение на престижните дипломи от Кеймбридж и PEARSON.