13.04.2011

За първи път в Ботевград се провеждат изпитина университета Кеймбридж в езиков център „МАРКОНИС”. Днес 52 деца на възраст от 9 до 12 год. положиха устен и писмен изпит от по-ниските нива в центъра, а други 10 деца ще се явят на изпити от по-високи нива в края на май или в началото на юни в гр. София.

За провеждането на изпитите пристигнаха Ивайло Савов, мениджър в езиков изпитен център „АВО-Бел”, който е оторизиран за провеждане и оценяване на изпитите на Кеймбридж, Даниел Клуковски, главен методик, ръководител на курсове и сертифициран устен изпитващ в университета Кеймбридж и Светла Попова, главен методик в „АВО-Бел, също сертифициран изпитващ към Кеймбридж.

„Искам да поздравя управителя на „Марконис” Николай Николов за смелостта и желанието всяка година да организира изпити за своите възпитаници за удостоверяване на нивото на владеене на английски език. Така децата се мотивират и доказват на практика, че езиковото обучение в центъра еизключително високо. Учениците на „Марконис” не се притесняват да бъдат оценени външно от една такава авторитетна организация като университета в Кеймбридж с над 800-годишна история и провеждане на подобни изпити от 120 год. Явяването на такъв голям брой кандидати на изпити е безпрецедентен случай за северозападна България”, заяви Ивайло Савов малко преди старта на изпита и подчерта, че е впечатлен от преподавателския състав и техниката в „Марконис”, които дават чудесна възможност на децата да натрупат и покажат знания.

Даниел Клуковски допълни, че изключително се зарадвал от демонстрираната мотивация за овладяване на английския език от малките ученици и тийнейджърите.

За Николай Николов това е още един завоюван успех, който дава възможност за просперитета на младите хора в Ботевград.

Езиков център „Марконис” има подписано споразумение за сътрудничество с акредитирания изпитен център „АВО-Бел” и Британския съвет, чиито  атестати са много важни за училището, преподавателите и най-вече за учениците.