05.06.2016

Управителят на “Марконис” се завърна от Кипър, където взе участие в Международен форум за млади учени. Събитието беше организирано от Кипърския Университет и се проведе на 02.06.2016 г. в една от базите му в кипърската столица Никозия. Презентаацията на Николй Николов беше озаглвена “T.I.M.E. for a new insight into ESL drama and language (self-) evaluation” (“T.I.M.E. за едно ново прозрение в (само) оценяването на драмата и употребата на езика-цел в обучението по английски език като чужд”).

Оценяването T.I.M.E. е една от фазите от разработения от Н. Николов иновативен метод T.I.M.E. (The Teenodrama Interactive Method in English – Интерактивният метод на Тйинодрамата -развиване на интерактивните говорни умения на тийнейджърите, изучаващи английски език като чужд, посредством преподаване на езика-цел на професионални театрални техники, базирани на Системата на Станиславски).

На практика T.I.M.E. оценяването представлява система от наблюдавани умения на обучаваните, които получават (само) оценка за предстаянето си на  базата на набор от критерии за (само)оцена.

Изучаващите английски език като чужд биват оценявани от техните преподаватели, както и сами дават оценка за собственото си представяне и за представянето на останалите обучавани докато изпълняват артистично-драматургична дейност на “сцената”, т. е. докато участват в учебни пиеси на английски език (езика-цел). Наблюдават се и се оценяват умения в два аспекта – езиков (например Качество на произношението, Употреба на ударение, Интонация, и др.) и дрматургичен (например Истинност на действието, Език на тялото, Качество на действието, Темпоритъм и др.). За изпълненията си участниците на сцената получават оценка по скала от 1 до 5 в зависимост от качеството на представянето си. Дескрипторите на наблюдаваните умения, както и критериите за (само) оценка са под формата на удобни за употреба таблици, които участниците и преподавателите в обучението T.I.M.E. ползват докато работят заедно. След (само) оценката обучаваните получават обратна връзка от преподавателите за това доколко добре са наблюдавали и оценили себе си и останалите участници.

Проектът T.I.M.E. в продължение на една година беше представен от автора му на научни конференции в Московския Държавен Университет, Университета Оксфорд, Университета Джорджтаун във Вашингтон, Сорбоната в Париж, Националния Университет на Сингапур и в редица други елитни висши учебни заведения в Европа, Азия и Северна Америка. 

През 2015г. методът T.I.M.E. получи номинация за “Оскар” за иновации в обучението по английски език като чужд от Британския Съвет в Обединеното Кралство.