12.10.2016

Управителят на “Марконис” Николай Николов взе участие в международната конференция за ранно чуждоезиково обучение в основното формално образвание, която се проведе на 7 и 8 октомври, 2016 год. във Филологическия Факултет на Белградския Университет в Сърбия. На научния форум бяха представени иновативни подходи и практики, както и резултати от научни изследвания в контекста на тематиката на конференцията. Презентациите бяха на сръбски, на английски и на френски език.

Г-н Николов направи презентация на тема: “Маскените балове на ‘Марконис’ –  иновативно средство за комуникация в преподаването на английски език като чужд”.

Наред с многобройните академични успехи на международно-признатите изпити на Университета Кеймбридж и на Пиърсън, маскените балове на Езиков Център “Марконис” са една от визитките на елитното частно училище в Ботевград още от създаването му през 2005 год. Те са възможност за стотици деца и млади хора не само да се забавляват от сърце, но и да общуват свободно на езика-цел (английски) докато участват в сценки, скечове, образователни игри и викторини на английски език, като паралелно с това развиват и други свои паралингвистични умения като умението за работа в екип, чувство за отговорност, точност, лидерски качества и т.н. Според Николай Николов, авторът на маскените балове, “превъплъщаването в приказни персонажи и герои дава онази свобода на обучаваните, която разкъсва и най-здравите окови, които им пречат да преодолеят бариерата на общуването на езика-цел.”

Неслучайно през 2012 год. Британският Съвет в Обединеното Кралство номинира маскените балове на “Марконис” като образователен продукт в категорията “Местни иновации” за наградите ELTons – Оскари за иновации в обучението по английски език. Езиков Център “Марконис” е единственото българаско училище, номинирано за тези най-престижни отличия за чуждоезиково обучение в света, и то два пъти.

Втората номинация “Марконис” получи през 2015 год. за продукта T.I.M.E. (Teenodrama Interactive Method in English), или Интерактивен метод на Тийнодрамата за преподаване на английски език като чужд, който е резултат от научно изследване, проведено от Николай Николов с негови обучавани от “Марконис” и по същество представлява метод за развиване на интерактивните говорни умения на тийнейджърите, изучаващи английски език като чужд, чрез преподаване на езика-цел на професионални театрални техники, базирани на Системата на Константин Станиславски.

За разлика от метода  T.I.M.E., който беше представен от автора му на престижни международни конференции в топ университети в Европа, Азия и Северна Америка като Университета Оксфорд, Московския Държвен Университет, Сорбоната, Университета Джорджтаун, Националния Университет на Сингапур и други, маскените балове на “Марконис” за първи път бяха презентирани от Н. Николов на международна конференция в сръбската столица четири години след получаването на престижната номинация от Британския Съвет в Лондон.

Презентацията на Управителя на “Марконис” привлече вниманието на останалите делегати в конференцията, които след представянето на образователния продукт на ботевградското училище проявиха интерес как биха могли да адаптират и да приложат подобна практика в техния учебен контекст.