08.06.2014

T.I.M.E. for teenagers” е заглавието на презентацията на Николай Николов, управител на Езиков център «Марконис», с която той участва в третата международна конференция на Българската асоциация за качествени езикови услуги, която се проведе на 7 и 8 юни в Нов Български Университет, София
Николай Николов запозна участниците с данни от научно изследване, проведено с 16 обучавани тийнейджъри в Езиков център “Марконис” – Ботевград. Фокусът на проекта, предшестващ изследването, бе развиване на интерактивни говорни умения на чужд език посредством прилагане на иновативни практики на базата на професионални театрални техники. 
Мотото на международната конференция в София бе “На гребена на вълната: творчество и стандарти за качество в езиковото обучение”. Престижният форум събра гости и лектори от редица европейски държави. Сред водещите презентатори от чужбина бяха Питър Браун – основател на Европейската асоциация за качествени езикови услуги “EAQUALS”, Франк Хейуърт – програмен консултант на Европейския център за модерни езици, а от българска страна доц.д-р Галя Матева – основател и почетен председател на Българската асоциация за качествени езикови услуги, проф. д-р Мария Георгиева – преподавател в СУ “Кл. Охридски”, проф. д.п.н. Павлина Стефанова – преподавател в НБУ, доц. д-р Светлана Димитрова – преподавател в НБУ.
Представянето на Н. Николов предизвика голям интерес у публиката, особено по време на практическата част от презентацията, в резултат на което управителят на “Марконис” получи покана да представи иновативния си продукт на друга международна конференция. Тя е планирана за месец април 2015 год. в Гърция.
Това участие на Н. Николов е първата му подобна изява в България, тъй като досега всичките му презентации в проекти и участия в  конференции са били в чужбина – в Испания, Франция, Полша, Унгария, Гърция.

Източник: botevgrad.com