05.07.2013

Това беше петата заключителна работна среща по международния проект “Повишаване на стандартите в качеството на езиковото обучение при възрастните”ISQUALE (Improving Standards of Quality in Adult Language Education) се състоя в Сарагоса (Испания). В нея участва Управителят на Езиков Център “Марконис” Николай Николов. Срещата се проведе в рамките на 5 дни – от 29.06.2013 до 03.07.2013 г. Проектът е финансиран от Европейския Съюз по секторна програма “Грюндвиг”. Координатор на проекта е Българската Асоциация за Качествени Езикови Услуги, пълноправен член на която от 2010 год. е и Езиков Център “Марконис”. Останалите партньори по проекта са от Гърция, Хърватия, Румъния и Испания.  
По време на работните срещи участниците и партньори в проекта споделиха опита си от прилагане на вече изготвената от тях в предходните им срещи Международна система от критерии за оценка на качеството на езиковите услуги. Целта на системата е да бъде използвана от езиковите училища в страните на партньорите за периодична самооценка на качеството на предлаганите от тях езикови услуги. По този начин системата предшества национална и/или международна експертна оценка и акредитация на езиковите институции.
На срещата в Сарагоса България беше представена от екип в състав: Мила Матева – Академичен Мениджър и собственик на Езиков Център Матеви, София, Жаклин Георгиева – представител на ЧОУ “Д-р Петър Берон”, София и Николай Николов – Управител и собственик на Езиков Център “Марконис”, Ботевград.
Николай Николов представи резултатите от оценката на “Марконис” на базата на отговорите на 33 ученици на възраст над 18 год., които попълниха схемата и анкетните карти към нея. Николов изрази задоволството си от високите оценки на възпитаниците на училището в Ботевград и имаше възможност да направи сравнение между данните на “Марконис” и тези на европейските му колеги. Разликите в данните бяха незначителни.


Източник: balkanec.bg