30.08.2021

Впечатляващи резултати постигнаха 87 обучавани в Езиков център „Марконис” на международно признатите изпити на изпитния борд на Университета Кеймбридж (Cambridge English)  и на изпитния борд на Pearson. Тази година през юнските и юлските изпитни сесии 52 обучавани положиха изпитите на Кеймбридж, а 35 изпитите на Pearson. Няма нито един скъсан кандидат, а общият брой на оценките между  Мн. Добър (5.00) и Отличен (6.00) по щестобалната система е 70 , т.е. 80.45%. Оценките между Отличен (5.50) и Отличен (6.00) са 39 на брой. А пълните шестици са 19. Процентно отличните оценки са повече на изпитите на Кеймбридж (57.7%), съпоставени с шестиците на изпитите на Pearson (25,7%).  28 от обучаваните в най-високите езикови нива могат да приложат сертификатите, които предстои да получат официално в процеса на кандидатстване за обучение във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

„Изключително много се радвам, че децата ни са постигнали такива прекрасни резултати. Слава Богу въпреки пандемията, въпреки онлайн обучението, което беше предизвикателно, дори и при наличието на собствена иновативна онлайн платформа, с която работи училището ни, учениците в „Марконис” повече от достойно се представиха на всички изпитни нива  –  от най-ниското А1 до най-високото С2 включително (според Общата европейска езикова рамка). Благодарен съм, че екипно всички заедно – обучавани и преподаватели успяхме не просто да запазим високото академично ниво на „Марконис”, но дори и в някои случаи ( за две от езиковите нива) малко да подобрим резултатите в сравнение със стойностите им на предишни изпитни сесии непосредствено преди пандемията.

Няма как да не благодаря сърдечно на страхотните ми колеги – г-жа Гергана Муховска, г-жа Нели Дакова, г-ца Цецка Кирилова, г-ца Десислава Владимирова и г-н Нийл Уотърс за отдадената им професионална работа в класната стая, както и онлайн в платформата за дистанционно обучение. Благодарение на техния труд, сериозна подготовка и любов към професията и възпитаниците ни тези резултати днес са реалност, която е повод за гордост за всички нас – преподаватели, ученици, родители и близки на учениците и приятели на „Марконис”. Използвам случая да пожелая на настоящите ни успели обучавани още много такива завидни представяния в академично и творческо отношение, а на новите ни ученици, които предстои за първи път да прекрачат прага на „Марконис”,  да вървят по стъпките на победителите преди тях, като поддържат и доразвиват традициите на висока успеваемост в училището. На всички ученици от Община Ботевград и региона преди старта на новата учебна 2021/2022 година пожелавам здраве, милиони усмивки, незабравими емоции, както и  мотивация за работа, амбициозни цели, упорит труд и смелост в процеса на израстването. ”, сподели развълнуван от постиженията на възпитаниците си Управителят на езиковия център д-р Николай Николов.

Източник: balkanec.bg