29.11.2021

От миналата седмица в градината на библиотеката в „Марконис” има нови придобивки. Изградена е нова поливна система, а тревната площ е облагородена с нови чимове. Допълнително са засадени още две овощни  дръвчета – декоративна ябълка и мини круша. Една от водещите политики в управлението на „Марконис” винаги е била регулярно инвестиране в иновации, учебни средства и инфраструктура, което през годините доказано е допринесло за още по-добрите резултати в академичното развитие на обучаваните.

Градината на училището е едно от особените му очарования, тъй като тя дава възможност за алтернативно обучение навън при хубаво време. Там неведнъж са провеждани уроци на открито, учебни проекти и различни творчески инициативи, които допълнително вдъхновяват обучаваните и преподавателите да постигат още по-добри резултати в съвместната си работа.

Особено ценна обаче се оказва училищната градината в пандемичните условия, в които ни се налага да живеем. Вече няколко пъти в нея се провеждат тържествени церемонии по връчване на международно-признати сертификати с логото на Кеймбридж и Пиърсън, както и на сертификати, издадени с логото на „Марконис”.

Езиков център „Марконис” благодари на фирма „Орхидея 2016 Димитър Маринов”, с чието любезно съдействие облагородяването на градината е факт.