Езиков Център “Марконис” вече има традиция в обучението не само на интернационални ученици изучаващи основно английски или немски език като чужд език в училището, но и на чужденци, които изучават български език в “МАРКОНИС” основно с работни цели.

Това е възможно благодарение на присъствието на няколко международни компании в местната икономика на Община Ботевград.

Защо да уча български език за чужденци в “МАРКОНИС”?

Училището е разработило изключително ефективна система за обучение на своите ученици изучаващи български като чужд език.

Обучението е съчетание от традиционни и модерни методи.

По време на обучението, което протича основно на български език, английски език се ползва само като помощен и то в изключително редки случаи.

Преподавателите в училището са професионалисти с богат опит, който им позволява да постигат високи резултати в преподаването на своите обучавани.

Нашите обучавани развиват уменията да четат, пишат, разбират и говорят на български език на базово, средно, работно и професионално ниво, което им позволява успешно да общуват с близки, колеги и приятели в среда на носители на български език като матерен.

В “МАРКОНИС” обучаваните чувстват спокойствие и комфорт по време на обучението, за които способстват позитивното отношение и надеждните методи на преподавателите, както и уникалната атмосфера в базата на училището, която до момента няма аналог в България.

Каква е системата на обучение по български език за чужденци?

Обучението по български език за чужденци в “МАРКОНИС” е основано на лекционен принцип. Училището ползва доказано най-ефективните модерни езикови системи за преподаване на български език на чужденци. Учебниците и учебните помагала, които се използват в “Марконис” не само са адекватно съобразени с възрастта на обучаваните като тематика, но създават допълнителна мотивация за учене и интерес към случващото се в класната стая. А използването на традиционните аудио-визуални средства за обучение, както и на най-съвременните интерактивни бели дъски с огромен набор от мултимедийни продукти прави часовете прекарани в базата на училището още по-желани и приятни.

Какво още?

Езиков Център “Марконис” целогодишно предлага обучение по български език за чужденци във всички езикови нива (от начинаещи до напреднали).

Хорариумът на курсовете по български език за чужденци се определя съобразно персоналните потребности и цели на обучавания/обучаваните.

Продължителността на един учебен час е 45 минути.

Броят и часовете на посещенията седмично се определят от самия обучаван (или от родителя/настойника при непълнолетни обучавани), когато обучението е в индивидуална форма. При групова форма на обучение хорариума, дните и часовете на посещение се договарят с обучаваните преди началото на курса.

Минималният брой часове на обучение по български език за чужденци е 10 учебни часа, които се заплащат предварително.

*** Първият учебен час при индивидуална форма на обучение е БЕЗПЛАТЕН!!!

За повече информация не се колебайте да се свържете с наш сътрудник.