UNIVERSITY of CAMBRIDGE Cambridge English Qualifications:

YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE

Езиков Център “Марконис” е ОТОРИЗИРАН ПОДГОТВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР за изпитите на Университета Кеймбридж (University of Cambridge English Language Assessment Examinations), където всяка година десетки ученици и младежи от Ботевград и региона се подготвят и полагат изпитите на най-престижния университет в света.

Благодарение на партньорството с АВО-Бел – отворен за всички кандидати оторизиран изпитен център за провеждане на изпитите на Университета Кеймбридж (University of Cambridge English Language Assessment Examinations) от 2011 год. на място в базата на “Марконис” в Ботевград се провеждат изпитите на Университета Кеймбридж за детските нива. Кандидатите на “Марконис” за високите нива на изпитите на Cambridge English Language Assessment полагат изпитите в София в отворените изпитни центрове на АВО-Бел и Британския Съвет – другия отворен изпитен център за изпитите на Университета Кеймбридж, с който “Марконис” е партньор от 2005 год.

В “Марконис учениците могат да се подготвят за следните изпити на Университета Кеймбридж: YLE, KET, PET,FCE, CAE, CPE, които могат да полагат както в компютърен, така и в хартиен вариант.

Всяка година десетки наши ученици се сдобиват с международно-признати езикови сертификати от Университета Кеймбридж, които са с валидност за цял живот и са съобразени с класификацията на езиковите нива според Общата европейска езикова рамка.

Освен че верифицират езиковото ниво по английкси език на притежателите им, международните сертификати на Cambridge English Language Assessment могат да послужат и като документи за прием във висши учебни заведения (колежи и университети) в България и в чужбина.

Какво представлява сертификатната подготовка за изпитите на Cambridge English Language Assessment в “Марконис”?

– Целогодишен цикъл от учебни занимания (лекции и упражнения) подготвящи кандидатите езиково и стратегически за успешно справяне с отделните компоненти на изпитите тестващи уменията на обучаваните за четене (reading), слушане (listening), говорене (speaking), писане (writing) и граматическите им умения (use of English).

– Интензивни практически занимания непосредствено преди изпитните дати целящи активно упражняване върху изпитните задачи и до голяма степен атоматизиране на стратегиите за справяне със заданията на вече добре познатия изпитен формат.

– Годишен хорариум от 216 до 288 учебни часа (всеки с продължителност 50 мин.) за най- високите нива (FCE,CAE, CPE), както и БЕЗПЛАТНИ БОНУСНИ ЗАНИМАНИЯ над утвърдения хорариум.

– Часове по разговорен английски език водени от англичанин

– Няколко БЕЗПЛАТНИ ПРОБНИ ИЗПИТИ симулиращи изпитната ситуация по време на подготовката през учебната година