Защо да запишете детето си в “МАРКОНИС”?

По време на обучението си в нашето училище подрастващите:

Стават по-мотивирани и амбицирани в изучаването на чужди езици.

Развиват или усъвършенстват уменията си за работа в екип посредством изпълнението на учебните задачи и проекти в рамките на учебната група.

Доказано стават по-организирани, по-отговорни и по-точни при изпълнението на учебните задания и въобще.

Развиват уменията да четат, пишат, разбират и говорят изучвания от тях чужд език на средно, работно и професионално ниво, което им позволява успешно полагане на международно-признати изпити съобразени с нивата на Общоевропейската Езикова Рамка. Дипломите, които получават са с валидност за цял живот и им служат като верификация за владеене на чуждия език на съответното ниво или като документ за прием във висши учебни заведения в България и чужбина.

Могат да се явяват на място в базата на училището на международно-признатите изпити на два независими изпитни борда – на Университета Кеймбридж и на Пиърсън.

Освен че изграждат и развиват работни и лидерски умения, докато учат чужди езици развиват и творческите си умения, заложби и таланти посредством участие в многобройни извънкласни арт-изяви и мероприятия тясно свързани с процеса на чуждоезиковото обучение в училището.

Получават нужното внимание по време на процеса на обучение благодарение на високия професионализъм на преподавателите и прилагания от тях индивидуален подход към всеки един от обучаваните.

Чувстват спокойствие и комфорт по време на обучението, за които способстват позитивното отношение и надеждните методи на преподавателите, малките групи (6-8 човека), както и уникалната атмосфера в базата на училището, която до момента няма аналог в България.

Каква е учебната система в юношеските нива?

Училището работи с доказано ефективните модерни юношески езикови системи на издателство Pearson-Longman. Благодарение на иновативния подход на авторите им за подасяне на учебния материал, учебниците и учебните помагала, които се използват в “Марконис” не само са адекватно съобразени с възрастта на обучаваните като тематика, но създават допълнителна мотивация за учене и интерес към случващото се в класната стая. А използването на традиционните аудио-визуални средства за обучение, както и на най-съвременните интерактивни бели дъски с огромен набор от мултимедийни продукти прави часовете прекарани в базата на училището още по-желани и приятни.

Какво още?

Учебната година е от 15 септември до 15 юни. (*Поради допълнителните учебни часове, не малка част от които са БЕЗПЛАТНИ, учебната година за учениците в сертификатните класове може да продължи до 1 месец повече от стандартните курсове)

Програмата включва между 144 и 216 учебни часа (в зависимост от езиковото ниво на обучение).

Продължителността на един учебен час е 50 минути.

****При обучение за третия сертификат на Университета Кеймбридж Certificate of Proficiency in English (CPE) хорариумът достига 288 учебни часа.

Посещенията са 2 или 3 пъти седмично по два, три или четири учебни часа в зависимост от спецификата на езиковото ниво на обучение.

За повече информация не се колебайте да се свържете с наш сътрудник.