Защо да запишете детето си в “МАРКОНИС”?

По време на обучението си в нашето училище децата:

Получават нужната мотивация за учене на чужди езици и за учене въобще.

Научават как успешно да работят в екип с всички обучавани в групата.

Доказано стават по-самодисциплинирани, по-отговорни и по-точни при изпълнението на учебните задания и въобще.

Усвояват уменията да  четат, пишат, разбират  и говорят изучвания от тях чужд език на ниво, което им позволява успешно полагане на международно-признати изпити, съобразени с нивата на Общaта европейската езикова рамка.

Могат от най-ранна детска възраст да се явяват на място в базата на училището на международно-признатите изпити на два независими изпитни борда – на  Университета Кеймбридж и на Пиърсън.

Докато учат чужди езици развиват творческите си умения, заложби и таланти посредством участие в многобройни  извънкласни арт-изяви и мероприятия, тясно свързани с процеса на чуждоезиковото обучение в училището.

Получават нужното внимание по време на процеса на обучение, благодарение на високия професионализъм на преподавателите и прилагания от тях индивидуален подход към всеки един от обучаваните.

Чувстват спокойствие и комфорт по време на обучението, за които способстват позитивното отношение и надеждните методи на преподавателите,  малките групи (6-8 човека), както и уникалната атмосфера в базата на училището, която до момента няма аналог в България.

Каква е учебната система в детските нива?

Училището работи с доказано ефективните модерни детски езикови системи на издателство Pearson-Longman. Благодарение на иновативния подход на авторите им за поднасяне на учебния материал, учебниците и учебните помагала, които се използват в “Марконис”, не само са адекватно съобразени с възрастта на обучаваните като тематика, но създават допълнителна мотивация за учене и интерес към случващото се в класната стая. А използването на традиционните аудио-визуални средства за обучение, както и на най-съвременните интерактивни бели дъски с огромен набор от мултимедийни продукти, прави часовете прекарани в базата на училището още по-желани и приятни.

Какво още?

Учебната година е от 15 септември до 15 юни.

Програмата включва между 100 и 144 учебни часа (в зависимост от езиковото ниво на обучение). Артистичните занимания и творчески проекти са БЕЗПЛАТЕН бонус към годишния хорариум и се провеждат извън учебните часове.

Продължителността на един учебен час е 50 минути.

Посещенията са 2 пъти седмично по един, един и половина или два учебни часа, в зависимост от спецификата на езиковото ниво на обучение.

За повече информация не се колебайте да се свържете с наш сътрудник.