23.11.2009

Сто процента е успеваемостта на учениците в езиков център „Марконис”, заяви неговият управител Николай Николов. В театралната зала на училището “The Blue Velvet Thetre” на 20 ноември бяха връчени сертификатите от университета в Кеймбридж, които се явяват гаранция за бъдещи успехи на издържалите. С професионалната помощ на преподавателския колектив на центъра и старанието на учениците за пореден път всички, които се явиха на изпитите за сертификати, получиха много високи оценки.

Тази година шестима успешно положили изпитите възпитаници  на „Марконис” получиха първи клас на сертификата. А за другите четирима – Габриела Братанова, Габриела Петкова, Цветомир Димитров и Стоян Христов, сертификатът е документ, който важи за приемането им в чуждестранни висши учебни заведения.

С чудесен завършек –  артистична програма, поднесена от  възпитаниците на „Марконис”, настоящите ученици  поздравиха своите родители и приятели, дошли на празника по връчването на престижните езикови сертификати. Освен талант, след упорит труд децата демонстрираха и ниво на усвояване на английския език.