16.10.2013

Мартин Бизовски – инженер по професия, англичанин по народност, но с баща българин – Васил Бизовски, родом от Ботевград, напуснал страната по политически причини след 9ти септември, 1944 год.  и майка от Уелс за втори път посети Езиков Център „Марконис” в сряда, 16 октомври, 2013 год. Първото му посещение беше на 3 октомври, 2007 год, когато г-н Бизовски запозна тогавашните кандидат-студенти на „Марконис” с перспективите за кариерно развитие и обучение в Обединеното Кралство.

Този път акцентът на дискусията беше пороците на младите хора – тютюневия дим, алкохола и наркотиците, както и опасностите свързани с трафика на хора, в частност на млади момичета и жени.

В продължение на повече от час и половина в класната стая на група FCE2 (подготвяща се за първия сертификат на Университета Кеймбридж)цареше гробна тишина докато г-н Бизовски интригуващо запознаваше младите хора с начините, по които могат да се предпазят от опасностите дебнещи ги навсякъде в превратното време, в което живеем.

Г-н Бизовски обеща при следващото си посещение да доведе и дъщеря си – Хайли Бизовски, която е изтъкната  правозащитничка във Великобритания и уважавана съветничка на британското правителство по въпросите на трафика на хора.

Установена практика за „Марконис” е да кани интересни личности, които са носители на английски език като матерен и да дава възможност на обучаваните да общуват на чуждия език докато дискутират интересни теми.