27.05.2015

Днес 64 деца полагат писмения изпит Pearson, който се провежда в езиков център Markoni`s. Тази година явяващите се на изпита са с 15% повече от миналата. Учениците положиха устния изпит миналата седмица. „Този път се явиха и кандидати за най-високото ниво, което се случва изключително рядко” каза Николай Николов, управител на езиковия център и обясни, че в Ботевград и региона езиков център Markoni`s е единственото място, където има такава подготовка, а именно ниво C2 по общата европейска езикова рамка. Сертификатът, придобит от този изпит дава право за кандидатстване в много университети по целия свят. Това важи и за някои от малко по-ниските нива на Pearson.
“Това, което видяхме миналата седмица на устния изпит ни обнадежди, защото показа едно високо ниво на владеене на езика на обучаваните”- коментира Николов, и добави: „За мен това е възможност да направя оценка на цялата работа на училището, на колегите и на учениците. Като цяло се справиха много добре”.
Изпитът се провежда в един и същи час в целия свят. Материалите се отварят едновременно, а след приключване на изпита, работите се запечатват и в рамките на 24 часа се изпращат за оценка в Обединеното кралство. По време на устния изпит, г-н Николов и г-жа Муховска, които са акредитирани да го провеждат, дават своята оценка. Целият изпит се записва на аудиозапис и в Англия се оценява отново. След това се прави обща оценка. Ако разликата между двете е голяма, има арбитраж, но това се случва много рядко.
„Надявам се, че учениците ще бъдат спокойни, защото изпитите са сериозни. Забелязвам, че в Ботевград и региона изпитите на Cambridge и Pearson добиват все по-голяма популярност и смятам, че Markoni`s има голяма заслуга за това. През годините ние успяхме да произведем много студенти в чужбина”- заявява с нескрита гордост Николов и не пропусна да благодари на колегите си, които за поредна година помогнаха за организацията на изпитите- г-жа Видинова, г-жа Антонова и г-ца Кирилова. 

Източник: balkanec.bg