12.09.2015

Уважаеми клиенти,

Поради засиления интерес към услугите на “Марконис” в последните няколко дни Ви информираме, че записването за новата учебна 2015/2016 година ще продължи и след официалния и старт и на 16 септември.  

Екипът на училището има готовност за бърза регистрация на новозаписаните ученици, както и разполага с гъвкав график на седмичната програма.

Записването може да се осъществи всеки ден между 9.00 и 18 ч., включително и в събота и неделя.

На всички наши настоящи и бъдещи обучавани желаем успешна нова учебна година.

Използваме случая още веднъж да честитим успеха на нашите 130 обучавани, които през изминалата учебна 2014/2015 година постигнаха 100% успеваемост на изпитите на Университета Кеймбридж и Пиърсън.

От екипа на “Марконис”