slavka-1

г-жа Славка Катранджиева

Английски език

Завършила съм специалности „Английска филология” и „Приложна лингвистика – английски и немски език” в Югозападен университет „ Неофит Рилски”, град Благоевград. Всяка година посещавам курсове и семинари за допълнителна квалификация.

От 2005 година преподавам английски език на деца и възрастни – обща и специализирана подготовка. Подготвям курсисти за изпитите на Кеймбридж – CAE, FCE, CPE и BEC, както и за изпитите IELTS и TOEFL. Работя добре с всички възрасти. Курсистите ми са на възраст от 3 до поне 73 години. Смятам, че добрият преподавател трябва да обича работата си и да я върши с удоволствие.

Обичам работата си, защото преподаването ме кара да се чувствам щастлива и удовлетворена. Щастлива съм, когато виждам как моите курсисти стават по-уверени и компетентни, как с лекота успяват да общуват на един чужд език, който отваря нови възможности пред тях. Стремя се да ги накарам да заобичат английския език, да посещават часовете с желание и да ги мотивирам да развиват уменията и способностите си.