Vasilena Krusteva

г-жа Василена Кръстева

Английски език

„ Образованието е най-силното оръжие, което можем да използваме, за да променим света“ ,
искрено вярвам в думите на Нелсън Мандела, които звучат все по-актуално днес. Едно дете,
един учител и една химикалка имат силата да променят света. Учителят е този, който раздава
„вечното и ценното“ , този който гради основи. Да си учител означава да имаш сърце,
изпълнено с любов и разбиране към учениците. Да си учител означава ти самият да си ученик
цял живот, да не спираш да задаваш въпроси и да търсиш техните отговори, да предизвикваш
себе си. Отговорна мисия, която се изплаща с всички усмивки и малки жестове от страна на
децата.
Магистърска степен придобих по специалността „ Английски език и чуждоезиково обучение в
средното образование“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Имам
бакалавърска степен от Международно Висше Бизнес Училище. Всекидневната работа и
комуникация с децата ме зарежда със сила и вяра. Вяра, че с усърдна работа и усмивка всичко е
постижимо.