г-жа Полина Гайдарска

Английски език

Текст на преподавателското представяне.