anna sergeevna

г-жа Анна Сергеевна

Английски език

Текст на преподавателското представяне.