г-жа Гергана Муховска

Английски език

Родена съм и съм отрасла в Ботевград. През 1999 завърших ГПЧЕ „Ал. Константинов“ в Правец. През 2004 завърших бакалавърска степен, специалност „Приложна лингвистика с английски и китайски език“, във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. По-късно, през 2007, завърших и магистърска степен със специалност „Английска филология“ в същия университет.

Трябва да призная, че навлязох в професията случайно. Не бях убедена, че е за мен. Реших да минат година или две докато разбера с какво точно искам да се занимавам. Оказа се, че беше точно за мен! След това никога не съм съжалявала, че се осмелих да я пробвам. Въпреки че е изпълнена с предизвикателства, аз много обичам работата си.

В кариерата си съм участвала в няколко международни проекта финансирани от ЕС. Също така съм квалифициран изпитващ и оценител на изпитите Pearson English International Certificate exams . Имала съм възможността да си сътруднича с много на брой прекрасни колеги (не само от България).

Но моето най-голямо вдъхновение са учениците ми и с радост споделям, че аз също научавам неща от тях. Веднъж мой колега ми каза, че именно добрите ученици правят един учител добър. Благодарна съм за възможността да работя с всичките си ученици, които съм имала през годините. Този опит ме е изградил.

Вярвам, че връзката между ученик и учител е много специална и винаги се основава на любов, доверие и преданост. Преподаването не е просто правене на инструктаж – то е ръководене, подкрепа, мотивиране и внимателно изслушване на учениците.