19.05.2018

За десета поредна година езиков център „МАРКОНИС” в Ботевград провежда международно признатите изпити на PEARSON. 
На първата сесия през 2009 г, езиковият център започна да изпитва 44 ученици, основно от детските нива. Днес ще бъдат изпитани 68 обучавани, от най-ниското до най-високото ниво C2, според общата европейска езикова рамка.

Акредитирани изпитващи днес са управителят д-р Николай Николов и Гергана Муховска – преподавател в „Марконис”. Официално изпитният ден стартира в 8.00ч.
Преди началото на изпитния ден и отварянето на изпитните билети двамата изразиха своята увереност, че обучаваните ще постигнат високи изпитни резултати. 

„За 10 години интерес към изпитите на PEARSON проявиха над 600 човека. За мен е много голяма чест и радост,че участвам в това начинание. Много е хубаво е, че тези изпити се утвърдиха и станаха традиция за нашия център и все повече деца се осмеляват да положат изпита на PEARSON, да покажат знания, умения и съответно да получат сертификат”, заяви Гергана Муховска. Тя пожела успех на учениците. 

„На 12 май бе проведен устният изпит за тази година и аз бях впечатлен от общото ниво на обучаваните. Не мога да разкривам изпитна тайна, но мога да направя една съпоставка с предходни години. Всяка година нивото на обучаваните в езиков център „Марконис” е много високо”, подчерта управителят, д-р Николай Николов. 

Днес изпитните билети отвориха кандидати под номера 600 и 601. Това са съответно обучаваните Александър и Мариана, които са се регистрирали да се явяват на международния изпит. Двамата отвориха изпитните билети, заедно с преподавателите.

След приключване на изпитния ден, над 600 ученици ще са положилите изпита, но точният им брой ще стане ясен, след получаване на сертификатите, уточни д-р Николов. Той пожела на всички деца много успех.

При отварянето на изпитните материали на „МАРКОНИС” бяха открити писмо от изпитния борд PEARSON към езиков център, с обяснение за провеждане на изпита, присъствени листове според нивата, на които се полагат подписи на квесторите, присъствали по време на изпита. Материалите бяха поставени в специални пликове с black-out ефект, което означава, че през тях нищо не се вижда. ”В момента, в който плика бива залепен, единственият вариант да бъде отворен е да бъде скъсан”, обясни д-р Николов, поставяйки акцент върху високото ниво на контрол при провеждане на изпитния ден. 

На присъствените листа има един специален стикер с бар код. Именно той носи информация и удостоверява валидността на изпита и броя на кандидатите, които са се явили. Специалният код показва кое е нивото, колко са обучаваните, коя е датата и в кой изпитен център се е провел изпита. Всеки изпитен център има определен номер, под който са всички изпитни материали. 


След изпитването на учениците, материалите веднага ще бъдат изпратени в Англия. „Според регламент на изпитния борд, ако до 24 часа след приключване на изпитния ден материалите не пътуват за Англия, изпитът се счита за невалиден. Затова изпитният център подлежи на 48-часов контрол преди, по време и след изпитната сесия”, заяви управителят пред наш репортер. Само един човек има достъп до информацията и това е д-р Николай Николов, в качеството си на супервайзер на изпитите на PEARSON. „Аз съм отговорен за запазването на цялата информация и за правилното й представяне на обучаваните, за недопускане манипулиране на изпитните материали”, заяви д-р Николов. По думите му веднага след приключване на изпита, материалите веднага се поставят в пликовете. „Ние като изпитващи дори не бихме могли да погледнем , какво са направили изпитваните. Нашата обща представа идва само от устния изпит, който се записва на аудио. Колегите в Англия или потвърждават оценката или дават своя оценка. Ако има разлика само с една точка между нашата и тяхната оценка, устните изпити минават на арбитраж. Затова по закон сме длъжни да спазваме много строги правила и да съблюдаваме техните изисквания. В противен случай , търпим санкции”, подчерта д-р Николов. По думите му по време на аудио изпита всеки изпитан излиза през отделен вход, така че да не среща обучавани, които предстоят да положат изпита. Именно заради това всеки изпит има по няколко варианта, което означава, че се дават различни въпроси на поне 5 или 6 изпитвани един след друг. Така д-р Николов обясни сериозната организация на изпитите на PEARSON. Всичко това е неслучайно, защото именно със сертификатите на PEARSON всеки желаещ, може да стане студент в чуждестранен университет, само и единствено ако го представи. „Реално в „МАРКОНИС” имаме една такава възможност , че голяма част от нашите обучавани във високите нива всяка година реално на 16 или на 17 години мога да кажа, че вече са приети студенти. Те показват сертификата и автоматично получават прием в дадените учебни заведения. Разбира се различните университети имат различни изисквания, т.е. предпочитания към различни нива, съответно с брой точки, които те носят. Например само един сертификат на един от двата борда Кеймбридж или Pearson, носят по-голям брой точки от дипломата за средно образование в България. Колкото повече документи се представят в чуждестранните университети, толкова е по-добре е за кандидатите”, обясни д-р Николов. Той припомни, че изпитите на PEARSON се провеждат в България от 2009 г. Те са създадени от Лондонския университет през 1982г. Впоследствие правата върху изпитната дейност придобива PEARSON, която е най-голямата глобална институция. По думите на д-р Николов все повече хора се доверяват на двата изпитни борда. „Когато има явяване на изпит, има свикване с формат, преодолява се изпитното притеснение, която влияе позитивно при явяване на по-високите нива, където аз правя статистика всяка и виждам, че тези обучавани, които се явяват на повече изпити имат по-добри изпитни резултати и на двата борда. Другото много важно нещо е , че децата получават независима оценка. Ние пишем оценки и когато се потвърдят от независимия борд, значи тя наистина е такава.”, каза в заключение д-р Николай Николов.Източник: balkanec.bg