29.10.2012

На 28.10.2012 год. Управителят на Езиков Център “Марконис” Николай Николов се завърна от петдневна визита в Атина, където взе участие в третата работна среща по международния проект “Повишаване на стандартите в качеството на езиковото обучение при възрастните” – ISQUALE (Improving Standards of Quality in Adult Language Education) –– финансиран от Европейския Съюз по секторна програма “Грюндвиг”.

Координатор на проекта еБългарската Асоциация за Качествени Езикови Услуги, пълноправен член на която от 2010 год. е и Езиков Център “Марконис”. Останалите партньори по проекта са от Гърция, Хърватия, Румъния и Испания.  На срещата в гръцката столица България беше представена от екип в състав: Доц. д-р Галя Матева – Председател на Българската Асоциация за Качествени Езикови Услуги, Светла Попова и Радка Карагьозова – членове на Инспекционния Комитет и Николай Николов – член на Маркетинговата Комисия на Асоциацията.

В рамките на срещата партньорите работиха върху изготвяне на Международна система от критерии за оценка на качеството на езиковите услуги, целта на която е да бъде използвана от езиковите училища в страните на партньорите за периодична самооценка на качеството на предлаганите от тях езикови услуги, която да предшества национална и/или международна експертна оценка и акредитация на езиковите институции.

Управителят на “Марконис” представи частта “Мениджмънт на езиковите институции” от схемата, която бе обсъдена и единодушно приета заедно с останалите части – “Академична координация на преподаването” и “Процесът на учене”.

Гръцките домакини се бяха погрижили за социалната програма на гостите, които изненадаха с посещение на “Акропола” и на Националния Археологически Музей на Атина, както и с тържествена вечеря в традиционна гръцка таверна.

Преди финализирането на проекта предстоят още две работни срещи – една в Румъния през месец февруари, 2013 год. и една в Испания през месец юни, 2013 год.