18.04.2011

На провелата се на 16 април т. г. Пета национална конференция на Кеймбридж в София управителят на “Марконис” Николай Николов  получи три международно-признати преподавателски сертификата от Кеймбридж – TKT (Тест за преподавателски знания) Модул 1, Модул 2 и Модул 3. И това не е случайно, защото засега той е единственият българин, който в рамките на един изпитен ден (26 март, 2011 г.) е издържал изпитите и за трите модула. ТКТ с най-висок резултат (Band) по система от 1 до 4, като 4 е най-високото ниво.

За да получат най-високия Band 4 на изпитите ТКТ, кандидатите трябва да са отговорили вярно на над 85% от въпросите, включени във всеки един от модулите. Статистиката от минали сесии в различни държави показва, че най-масовият резултат е Band 3, а най малък е процентът на издържалите ТКТ с Band 4 и Band 1.

Въпреки широкото признание на ТКТ в чужбина, в България досега са проведени едва две изпитни сесии единствено в отворения изпитен център на Кеймбридж “АВО–БЕЛ” в София, на които са се явили общо 31 кандидати. Именно поради тази причина на конференцията бе отделен повече от един час за популяризиране на преподавателските квалификации ТКТ, притежателите на които имат право да преподават английски език навсякъде по света.

Пол Уитни, специалист от Cambridge ESOL и обучаващ преподаватели в “АВО–БЕЛ”, София, разясни на участващите в конференцията учители и директори на частни и държавни езикови училища от цялата страна, че всеки един от модулите ТКТ представлява тест от 80 въпроса за 80 минути, като за всеки един успешно покрит модул кандидата получава отделен сертификат.пМодул 1 тества чисто езиковите познания на кандидата и познанията му за езиковото обучение и преподаване. Модул 2 тества познанията на кандидата за планиране на уроци и използване на средствата за езиково обучение. А Модул 3 проверява  доколко добре кандидата управлява процеса на преподаване и учене.

От своя страна Академичният мениджър на “АВО-БЕЛ” Върбинка Хаджидимитрова поздрави всички участници в конференцията, като направи радостната констатация, че по всичко личи колко голяма е жаждата за нови квалификации на българските преподаватели по английски език и връчи трите отлични сертификата на Николай Николов с думите: “Това е един изключително амбициозен и способен млад човек, с когото много се гордеем. Надявам се в България да има повече като него”.

“Вярвам в ученето през целия живот и смятам, че ако човек разчита само на стари успехи, спира развитието и възможностите си.”, заяви управителят на “Марконис” в отговор на въпроса какви са мотивите му за подобни допълнителни квалификации при положение, че има две магистърски степени от Софийския университет и 14-годишен опит зад гърба си с десетки приети студенти в България и чужбина и международно-сертифицирани ученици.

Сред по-видните участници, пряко ангажирани в конференцията, бяха Главният консултант за България на Cambridge ESOL Светла Мавродиева и Питър Аштън – директор на учебния отдел на Британския съвет, с които Николай Николов успя да проведе неформални разговори в контекста на развитието и новите тенденции в преподаването от Cambridge ESOL и възможностите за още по-тясно и оптимизирано сътрудничество между “Марконис” в официалния му статут на подготвителен център за изпитите на  престижния университет и отворените изпитни центрове на Кеймбридж в България.