03.08.2021

„Благодарение на Езиков център „Марконис“ успях да получа най-добрата подготовка и съответно да издържа едни от най-тежките изпити по английски език CAE (ниво С1) и CPE (ниво С2). Положих успешно и кореспондиращите за нива С1 и С2 изпити (Level 4 PTE и Level 5 PTE) на Изпитния борд “Peаrson”. Благодарение на езиковия център и моите учители в него днес вече съм студент по Архитектура в Кардиф. Сърдечно им благодаря!“.

Приет 2020 год. в специалност “Architecture” на Cardiff University, Wales, Обединеното Кралство