18.03.2014

Управителят на “Марконис” Николай Николов днес проведе урок на открито с няколко от учениците си от сертификатен клас в двора на врачешкия манастир. Темата на занятието беше “Environmental protection”. 

Възможност да се насладят на преживяването имаха учениците от групa FCE2. Целта на занятието беше да се активират интерактивните говорни умения на обучаваните в естествена природна среда.

Учениците се разходиха и в близката гора докато говореха само на английски език, а някои от тях дори предприеха смелото начинание да усетят температурата на водата на манастирската рекичка, като потопиха голи нозе в нея удобно приседнали на големите речни камъни под лъчите на пролетното слънце.

Изнесените уроци в “Марконис” от повече от година се превърнаха в традиция, тъй като училището разполага със собствен транспорт – училищен микробус.

Участниците в занятието споделиха, че се надяват следващите уроци на открито да са извън територията на общината.