20.03.2020

Уважаеми клиенти, скъпи ученици,

Както вече беше обявено, във връзка с въведените от Правителството на Република България карантинни мерки с цел овладяване на разпространението на коронавируса COVID-19 учебните занятия в Езиков Център “Марконис”, считано от 13.03.2020 год., се преустановяват за неопределено време.

Въпреки че в годишната програма на Езиков Център “Марконис” са заложени 15 учебни дни за подобни кризисни ситуации (които досега за щастие никога не са ползвани по такъв начин, и които всъщност са последните 15 дни от учебната година, когато традиционно се прави преговор на материала), с цел да бъде осигурено качественото изпълнение на учебните задачи и успешното дипломиране на обучаваните се предприемат следните мерки:

– Въвеждане на онлайн обучение за всички ученици от детско-юношеските нива, стартиращо на 23 март (понеделник), 2020 год., което ще продължи до приключването на крантината и извънредното положение в страната.

ЗАНЯТИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО ГРАФИКА НА ДЕЙСТВАЩАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА в “Марконис” към момента на обявяването на извънредното положение в България.

Подробностите обучаваните ще получат лично. Ако до 22 март, 2020 год. не получат тази информация, моля, нека да се свържат с преподавателите си или с офис сътрудниците на училището.

– Удължаване на учебната година с 1 седмица (т.е. до 20 юни, 2020 год.), а ако е необходимо и с 2 седмици или повече!

Благодаря за разбирането и подкрепата ви!

Вярвам, че с общи усилия ще се справим с тежката ситуация.

С уважение,

д-р Николай Николов

Управител на Езиков Център “Марконис”