29.03.2015

Управителят на Езиков Център „Марконис” Николай Николов се завърна от Италия, където взе участие в петата среща на европейския проект “QualityAssessmentTraining”, провела се на 25 и 26 март, 2015 год. във фондация Angellо Colocci в гр. Йези.

Проектът е финансиран от Европейската Комисия по секторна програма “GrundtvigLLP” и включва ключови организации в чуждоезиковото обучение от 7 европейски държави (България, Румъния, Хърватия, Унгария, Испания, Гърция и Италия). Координатор на проекта е “Оптима”, Българската асоциация за качествени езикови услуги, пълноправен член на която е и Езиков Център „Марконис”.

Проектът е продължение на предишен европейски проект – ISQALE (Improving Standards of Quality in Adult Language Education) по секторна програма Grundtvig. Основните цели на проекта са да се улесни, консолидира и разшири прилагането на механизми за повишаване на качеството в езиковото обучение при възрастните, както и да се осигури дългорочна устойчивост на процеса.

От българска страна участици в срещата бяха доц. д-р Галя Матева –  почетен Председател на Българската асоциация за качествени езикови услуги “Оптима”, Светла Попова, Председател на “Оптима”, Магдалена Капсъзова, зам.-Председател на “Оптима” и Николай Николов –  управител на Езиков Център „Марконис”.

По време на срещата представителите на страните партньори споделиха извършените до момента проектни дейности и анализираха постигнатите резултати.

Управителят на “Марконис” сподели своя опит от прилагането на Европейската профилираща скала (EPG) в ръководеното от него училище. Николов изтъкна като особен позитив наличието на електронен вариант на профилиращата скала онлайн на няколко основни европейски езици, който осигурява лесен и бърз достъп до нея на всички обучители, академични директори и мениджъри на езикови институции. Н. Николов също изрази задоволството си от получените сходни обобщени данни от оценката на преподавателите и обучаваните в “Марконис”, което според него е още едно доказателство за надеждността на скалата.

Финалната среща по проекта“QualityAssessmentTraining” ще се проведе в началото на месец юли, 2015 год. в София.