08.01.2015

След посрещането на г-н Амър Шафик – новият носител на английски език като матерен в екипа на “Марконис” – в първия работен ден за новата календарна година, днес, 08.01.2015 год. елитното училище приветства и неговата съпруга – г-жа Соня Чен, която ще преподава английски език на малките ученици от групи BJ и AS.

По стара българска традиция, както съпруга си, и г-жа Чен беше посрещната с хляб и сол от преподавателите г-жа Руми Видинова и г-ца Цецка Кирилова, както и от офис асистента г-жа Краси Антонова.

След запознанството и с колегите си,  г-жа Чен с усмивка започна първия си час с учениците от група BJ. Ентусиазмът на малчуганите беше завиден и всеки искаше да вземе участие в урока, провеждащ се само на английски език, въпреки началното ниво на обучаваните.

Сборна група ученици от двете нива обучавани на г-жа Чен я поздрави с песен на английски език, което силно впечатли новата чуждестранна учителка.

Г-жа Чен е високо-квалифициран кадър с преподавателска специализация в Съединените Щати.

Екипът на “Марконис” използва случая да поздрави новата колега и да и пожелае много успех в работата с малките и възпитаници.

Източник: markonis.bg