Международно-акредитиран езиков център

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР МАРКОНИС
15 ГОДИНИ КАЧЕСТВО И ПРЕСТИЖ

Optima

Видео галерия

МЕЖДУНАРОДНО-ПРИЗНАТИ ИЗПИТИ
Увеличава се броят на учениците, които се явяват на международно признатите изпити Пиърсън

2017-05-23