Международно-акредитиран езиков център

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР МАРКОНИС
15 ГОДИНИ КАЧЕСТВО И ПРЕСТИЖ

Optima

Видео галерия

МЕЖДУНАРОДНО-ПРИЗНАТИ ИЗПИТИ
44 ученици на "Марконис' се явиха на изпитите LTL (Pearson Tests of English)

2009-06-15