Международно-акредитиран езиков център

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР МАРКОНИС
15 ГОДИНИ КАЧЕСТВО И ПРЕСТИЖ

Optima

Видео галерия

МЕЖДУНАРОДНО-ПРИЗНАТИ ИЗПИТИ
Над 90 ученици се явиха на изпитите за международно признати сертификати за владеене на английски език

2011-05-23