Международно-акредитиран езиков център

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР МАРКОНИС
15 ГОДИНИ КАЧЕСТВО И ПРЕСТИЖ

Optima

Видео галерия

МЕЖДУНАРОДНО-ПРИЗНАТИ ИЗПИТИ
Преподаваме чужди езици, но всъщност обучаваме бъдещите лидери

2019-05-21