Международно-акредитиран езиков център

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР МАРКОНИС
15 ГОДИНИ КАЧЕСТВО И ПРЕСТИЖ

Optima

Кандидат-студентска подготовка


Кандидат-студентска подготовка по английски език


В Езиков Център “Марконис” има установени традиции в кандидат-студентската подготовка по английски език. Всяка година (от създаването на училището през 2005 год. досега) след солидната им езикова подготовка и успешно издържани изпити по английски език наши ученици стават студенти в топ-специалности като “Международни отношения”, “МИО”, “Публична администрация”, “Психология”, “Английска филология” и др. на най-престижните български университети.


В “Марконис” обучаваните могат да се подготвят за приемните изпити по английски език на следните български университети:


  • Софийски Университет
  • Великотърновски Университет
  • Университет за Национално и Световно Стопанство 
  • Пловдивски Университет
  • Благоевградски Университет


Какво представлява кандидат-студентската подготовка по английски език в “Марконис”?


- Съчетание от най-доброто от консервативните и модерните методи на преподаване

- АКЦЕНТ върху диктовки и преводи от и на английски език (оригинални неадаптирани художествени и нехудожествени текстове на английски, американски и български автори ), както и върху есета и съчинения на актуални теми

- Целогодишен цикъл от учебни занимания (лекции и упражнения), подготвящи кандидатите езиково и стратегически за успешно справяне с отделните компоненти на изпитите, тестващи уменията на обучаваните за четене (reading), слушане (listening), говорене (speaking), писане (writing) и граматическите им умения (use of English).

- Интензивни практически занимания непосредствено преди изпитните дати, целящи активно упражняване върху изпитните задачи и до голяма степен атоматизиране на стратегиите за справяне със заданията на вече добре познатия изпитен формат.

- Годишен хорариум от минимум 120 учебни часа (всеки с продължителност 45 мин.)

- БЕЗПЛАТНИ БОНУСНИ часове (над утвърдения хорариум) по разговорен английски език, водени от носител на английски език.

- Няколко БЕЗПЛАТНИ пробни изпити, симулиращи изпитната ситуация по време на подготовката през учебната година