Международно-акредитиран езиков център

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР МАРКОНИС
15 ГОДИНИ КАЧЕСТВО И ПРЕСТИЖ

Optima

Записване


Каква е процедурата за записване в “Марконис”?

Записването в “МАРКОНИС” се извършва като обучаваният или негов родител/настойник (за непълнолетните обучавани) посети офиса на училището, попълни и подпише необходимите документи и заплати учебниците и таксата за обучение (цялата или поне една от вноските за целогодишната форма на обучение).


Какви са необходимите документи за записване в “Марконис”?

Единственият документ, който се попълва на място в училището при записване на обучаваните, е МОЛБА за обучение до Управителя (типова бланка), която се осигурява от офиса и се попълва и подписва от самия обучаван/курсист или от родителя/настойника (за лица на възраст под 18 год. ) Записването се счита за финализирано след заплащане от страна на клиента на договорената сума/вноска от сумата за обучение и след подпис и печат от страна на Управителя.

*** При корпоративното обучение не се подписва молба (типова бланка), а договор за обучение, условията на който се договарят предварително между страните по договора.


На каква възраст могат да бъдат обучаваните/курсистите?

Няма таван на възрастта на обучаваните. Единственото изискване е да са на възраст над пет години и половина.

От създаването на “МАРКОНИС” досега най-младият ученик е бил на 5 год., а най-възрастният на 75. ( Рекордите, обаче, винаги могат да бъдат подобрени!!!)

Входящият тест при записване в "Марконис" задължителен ли е?

Входящият тест е абсолютно задължителен единствено за НОВИТЕ УЧЕНИЦИ на “МАРКОНИС” с цел определяне на езиковото ниво и компетенции на обучавания/обучаваните.

Входящият тест и определянето на езиковото ниво са БЕЗПЛАТНИ!!!


Какви са сроковете за записване?

По принцип няма строго фиксирани срокове за записване.

ЖЕЛАТЕЛНО е записването на деца и ученици за целогодишната форма на обучение да става не по-късно от 15 септември, когато традиционно е началото на всяка нова учебна година за “МАРКОНИС”. (Учебната година завършва на 15 юни!!!)

За курсовете за възрастни, за индивидуалното обучение, за корпоративното обучение и за обучението по български език за чужденци записването може да се осъществи по всяко време на годината непосредствено преди започването на даден курс. Преди това обаче е необходимо да се договорят условията на обучението, които са различни за всеки курс в зависимост от потребностите, целите и сроковете за осъществяване на целите на обучаваните/клиентите.


Каква е процедурата за записване за международен изпит на Cambridge ELA или на Pearson?

ЖЕЛАТЕЛНО е преди записването кандидатът да положи пробен тест (БЕЗПЛАТНО!!!), за да бъде установено нивото на владеене на езика.

След определяне на нивото се попълват необходимите документи – (типови бланки) и за двата вида изпити и се заплащат изпитните такси.


Какви са сроковете за записване и цените на международните изпити на Cambridge ELA и на Pearson?

Записването за международен изпит става не по-късно от един месец преди предварително обявените дати за дадена изпитна сесия.

Цените на международните изпити се определят от изпитните бордове Cambridge ELA и Pearson и са различни всяка календарна година.

Ценовата листа и сроковете за записване се обявяват на официалните сайтове на изпитните бордове.

Заплащането на изпитната такса и регистрацията за международен изпит НЕ гарантират на кандидата успешно полагане на изпита!!! 

Минималният праг за успешно представяне на който и да било изпит на двата изпитни борда е между 60 и 65%. Кадидати с резултати под 60% не получават сертификати за съответното езиково ниво.


Могат ли обучавани, които НЕ се подготвят в “Марконис” да се записват за международно-признатите изпити, които се провеждат в базата на училището?

ДА, МОГАТ. 

Езиков Център “Марконис” е международно-акредитиран ОТВОРЕН ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТИТЕ на PEARSON за Ботевград и региона и оторизиран ПОДГОТВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТИТЕ на CAMBRIDGE ELА.

Това дава възможност на всички желаещи (не само на учениците на “Марконис”) да полагат желания от тях международен изпит, за да верифицират познанията си и езиковото си ниво (според класификацията на Общата европейската езикова рамка) пред бъдещи работодатели или за да използват международните си сертификати за прием във висши учебни заведения в България и в чужбина.